Deze pagina ondersteunt uw browser slechts in beperkte mate. Moet u een modernere browser installeren (bijvoorbeeld Edge, Chrome, Safari of Firefox).

Gratis verzending vanaf €50

Winkelmand

Je winkelmand is leeg

Doorgaan met winkelen

Gebruiksvoorwaarden

De hier beschreven gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op toegang tot en gebruik van de website. Door de Website te gebruiken, accepteert de Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden volledig. Het is belangrijk om deze gebruiksvoorwaarden samen met ons Privacybeleid en Algemene voorwaarden.

Artikel 1. Disclaimer

De Website is onderworpen aan Nederlands recht. De informatie op deze site wordt aangeboden op een ‘as is’-basis. Dit betekent dat Lait de Soja geen garanties geeft of enige aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid of volledigheid van enige informatie op de Website. Lait de Soja of haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor enige directe, incidentele of gevolgschade, of enige claim voor compensatie die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van de Website.

Lait de Soja is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van enig verlies, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik, de werking of de prestaties van de Website, of enige daarmee verband houdende diensten, of enige inhoud ervan, tenzij dergelijke schade is direct veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van Lait de Soja en / of haar medewerkers.

De website bevat mogelijk links naar andere websites. Als deze links verwijzen naar webpagina's buiten het Lait de Soja-domein, worden dergelijke webpagina's niet beheerd door Lait de Soja en zijn ze niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke webpagina's.

Door te communiceren met Lait de Soja via de Site, of door informatie en / of materiaal naar de Site te uploaden, geeft de Gebruiker Lait de Soja toestemming om deze informatie te gebruiken voor het doel waarvoor de Gebruiker deze informatie aan Lait de beschikbaar heeft gesteld. Soja.

Alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, pictogrammen en handelsmerken en handelsnamen, die voorkomen in de informatie en materialen op de site, zijn eigendom van Lait de Soja en / of haar licentiegevers. Toegang tot deze informatie geeft de Gebruiker geen rechten. Deze materialen mogen niet worden gekopieerd, verspreid of gebruikt voor enig ander doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lait de Soja, tenzij anders toegestaan ​​door de wet. U mag onze handelsmerken niet gebruiken in verband met een product of dienst op een manier die verwarring kan veroorzaken.

U bent volledig verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie die u uploadt, deelt met of verzendt naar de site.

Lait de Soja behoudt zich het recht voor om deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen. Uw voortdurende toegang tot en gebruik van de site na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen en het plaatsen van de bijgewerkte disclaimer op deze webpagina houdt uw onvoorwaardelijke aanvaarding van dergelijke wijzigingen in.

De gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 november 2020